Διαδικτυακή Αναστοχαστική Ομάδα Φοιτητών Ιατρικής με θέμα Επικοινωνία Γιατρού-Ασθενούς
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα 27/05/2020 μέσω πλατφόρμας zoom η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της αναστοχαστικής ομάδας Φοιτητών Ιατρικής του πρώτου κύκλου συναντήσεων με θεματική γύρω από το φλέγον θέμα της Επικοινωνίας Γιατρού-Ασθενούς.
Η πρώτη συνάντηση είχε ως κεντρική ιδέα τον γιατρό και την προσωπική του ανάπτυξη ως το κυριότερο και πολυτιμότερο εργαλείο στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τον ασθενή αλλά και την ικανοποίηση στην ζωή του.
Οι φοιτητές Ιατρικής αναστοχάστηκαν πάνω σε κείμενα, μελέτες από την βιβλιογραφία, βίντεο κλιπς από ταινίες και μαρτυρίες ιατρών και ασθενών γύρω από τα χαρακτηριστικά του “καλού γιατρού” .
Η ομάδα εστίασε στις δεξιότητες που χρειάζεται ο γιατρός ώστε παραμένοντας ο εαυτός του, χωρίς να αποπροσωποιείται λόγω burnout με κυνισμό και απάθεια, να μπορεί να στέκεται με ενσυναίσθηση δίπλα στον ασθενή του παραμένοντας άνθρωπος (the human side of doctor), αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς της φύσης του, τα συναισθήματά του και τα δυνατά του σημεία…
Επιπλέον η ομάδα εξέφρασε τους προβληματισμούς της με ώριμο λόγο, διάθεση αναστοχασμού για την προοπτική ανάπτυξης ιατρικής ταυτότητας και πρακτικής περισσότερο ασθενοκεντρικής παρά πατερναλιστικής όπως επίσης και προβληματισμούς γύρω από την απόκτηση ικανοποίησης στην ζωη συνολικά.
Πλαισίωσε με θετικά συναισθήματα το κλείσιμο της συνάντησης όπως ομορφιά, ελπίδα, προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη, εγγύτητα, ενδιαφέρον κ.α.
Ό πρώτος κύκλος των συναντήσεων της ομάδας θα ολοκληρωθεί σε 5 συνολικά συνεδρίες και θα περιλαμβάνει θέματα όπως ενσυναίσθηση, ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων στον ασθενή, σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης κ.α Οι επόμενες συνεδρίες θα διεξαχθούν στις 10 Ιουνίου, 24 Ιουνίου, 8 Ιουλίου και 22 Ιουλίου και ώρες 5.30-7.30μμ μέσω πλατφόρμας zoom.
Η ομάδα συντονίζεται από την Μαρία Κάλφα, Ιατρό, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.
Για πληροφορίες στείλτε μνμ στο info@facelife.gr

 

Μαρία Κάλφα
Ιατρός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συστημική Yπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια.