Παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε όσους βίωσαν την καταστροφή

Στο γραφείο μας, παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, σε ανθρώπους που βίωσαν την καταστροφή των πυρκαγιών στην Αττική ή σε εργαζομένους και εθελοντές στην αντιμετώπισή της.

Η δια ζώσης ή τηλεφωνική υποστήριξη, απευθύνεται σε όσες/ους επλήγησαν πρωτογενώς ή δευτερογενώς, όσες/ους σχετίζονται με ανθρώπους που βρίσκονταν στην καταστροφή αλλά και σε όσες/ους συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των καταστροφικών γεγονότων στις περιοχές αυτές.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο κέντρο Coaching, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Facelife.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 661095, ώρες 9.00πμ – 21.00μμ.