Συμβουλευτική Ατόμων

Η Συμβουλευτική διεξάγεται σε ατομικό επίπεδο, πρόσωπο με πρόσωπο με τον Συμβουλευόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως μία φορά τη εβδομάδα ή / δεκαπενθήμερο).

Ακρογωνιαίος λίθος της Συμβουλευτικής είναι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Συμβούλου και του Συμβουλευόμενου, η προσωπική δέσμευση του Συμβουλευόμενου στην δύναμη της αλληλεπίδρασης και της εσωτερικής διεργασίας,  η επιθυμία ζωής.

Κρίσεις που ζητούν αντιμετώπιση,  διαχείρηση επώδυνων συναισθημάτων, συγκρούσεις που ζητούν επίλυση , επιθυμία  αυτογνωσίας , δύσκολες αποφάσεις, αναζήτηση νοήματος, η λαχτάρα για το καλύτερο και κυρίως ένα λειτουργικό  «σχετίζεσθαι» με τον εαυτό και τους άλλους είναι  μερικά από τα θέματα που φέρνουν τα πρόσωπα στην Συμβουλευτική διεργασία.